Kwaliteit

Bart-Jan Sol is geregistreerd bij het Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO) en lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).

Het onafhankelijk Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO) zorgt voor registratie van afgestudeerde osteopaten en houdt toezicht op de (na)scholing en praktijkvoering van de osteopaten. Als een osteopaat aan alle examenverplichtingen heeft voldaan en aan de NRO gestelde eisen voldoet, krijgt hij/zij de titel "osteopaat DO-MRO". Dan pas vergoeden zorgverzekeraars de behandelingen. Dirk Anjema heeft de 5-jarige opleiding gevolgd aan de International Academy of Osteopathy (IAO), een erkend internationaal opleidingsinstituut.

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) behartigt sinds 1986 de belangen van de osteopathie in Nederland. De organisatie maakt zich sterk voor wetenschappelijke erkenning van de behandelmethode. Ook onderhoudt de vereniging contacten met andere organisaties van beroepsbeoefenaren, patiënten en opleidingen, behartigt de belangen van aspirant-leden en begeleidt osteopaten bij het starten van een praktijk voor osteopathie.